Живко Георгиев: Държавата се отнася към гражданите с презрение

Гражданите са възприемани като част от пейзажа, от местния релеф, което е още по-неприятно. Дори бих казал, че държавата се

Read more
'