Лидерът на сръбското екологично движение Никола Олексич: Кемтрейлс съдържат бактерии, вируси, гъбички и дори някои изкуствено създадени организми

За kемтрейлс е писано от доста време. Tези странни следи, които самолетите оставят в атмосферата, хората ги наблюдават повече от

Read more
'