Проф. Иво Христов: Елита ни е некомпетентен, често продажен и затова не желае да взима ясно страна

Имам чувството, че тъмна енергия се е разпиляла по тази страна и изяжда душите на хората. Ако трябва да обсъждате

Read more

Проф. Иво Христов: „Европа като икономически и човешки потенциал е единственият континент, който е конкурент на САЩ.

„Върви процес на декомпозиране на националната държава и превръщането на Европа в Европа на регионите с последваща манипулация”. Този извод

Read more
'