Циганите дойдоха първо за старите български майки. Биха ги, насилваха ги, колеха ги в собствените им къщи

Цигани дойдоха първо за старите български майки. Биха ги, насилваха ги, колеха ги в собствените им къщи. Толкова пъти идваха,

Read more
'