Глобална Европа е готова да унищожи националните държави и ЕС в интерес германските нужди от повече работна ръка

Европейският съюз попадна в капана на мултикорпоративните интереси на глобалистите, които се интересуват само от печалбите в региона и в

Read more

Новият световен ред е тук! Добре дошли във времето на световната корпоративна диктатура!

Капитализмът умря. Добър или лош, той вече е минало. Добре дошли във времето на световната, корпоративна, фашистка диктатура! Добре дошли

Read more

Либерализмът унищожава европейската идентичност

Либералната идеология е изворът на проблемите Идеологически проблемът на Европа е либерализма, който се е превърнал в единствената идеология наложена

Read more

Възход на протекционизма в САЩ и Европа, заплашва глобалната неолиберална система

Възходът на протекционизма в САЩ и Европа безпокои големите икономически ръководители по планетата, защото тя ги принуждава да прибягват до

Read more
'