РуменРадев: Силата на една армия не се измерва в количеството и качеството на оръжието, а със силата на духа и традициите

Историята е показала, че силата на една армия не се измерва в количеството и качеството на оръжието, а със силата

Read more

Полк.Николай Марков:Българите, не осъзнават, че се намират под фактическо иго на духа!

Българите не осъзнават на този етап, че се намират под фактическо иго на духа! Религиозните заигравки и интерпретации на Християнството

Read more
'