РЕЗНАХА ТОПЛОФИКАЦИЯ! Възмездието за народните изедници иде!
ВАС потвърди решение на КЗК за санкция за „Топлофикация София“ в размер на 61 881 лв., съобщиха от пресцентъра на Комисията за защита на конкуренцията.

Глобата е за извършено нарушение, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение, която може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазара на услугата дялово разпределение на топлинна енергия в сгради етажна собственост в гр. София и да засегне интересите на потребителите, пише Блиц.

Проучването на Комисията установи извършено нарушение на разпоредбите на ЗЗК от страна на топлопреносното дружество, изразяващо се в налагане на необосновани цени на дружествата, извършващи дялово разпределение на топлинна енергия, в резултат на което те се поставят в неравностойно положение.

От направения икономически и правен анализ Комисията установи, че налагането от страна на „Топлофикация София“ ЕАД на еднакви цени на всички фирми за дялово разпределение за минималния пакет на услугата, премахва ценовата конкуренция и засяга благосъстоянието на потребителите.

В своето решение Върховният административен съд изцяло споделя констатациите на Комисията за извършеното нарушение.

В съответствие с чл. 104 от ЗЗК всяко физическо или юридическо лице, на което са причинени вреди в резултат на установеното нарушение, има право на обезщетение, а влязлото в сила решение на ВАС има обвързваща сила за гражданския съд, пред който е предявен искът за обезщетение по реда на ГПК.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

'