Първа спечелена битка като омбудсман!

Мая Манолова спечели първата битка, която поведе веднага след встъпването си на поста омбудсман. Административният съд задължи „Топлофикация“ да каже на омбудсмана какви пари плаща от джоба на гражданите в джоба на юрисконсултите, които наема срещу клиентите си под формата на хонорари, заплати и ДМС-та – нещо, което тя поиска още през октомври 2016 г., но получи мълчалив отказ от изпълнителния директор на общинското дружество. Съдът днес прие решение, с което отмени въпросния отказ на монополиста на парното в столицата и му нареди да й предостави поисканата информация, предава Канал 3. Въпросните „юрисконсултски възнаграждения“ „Топлофикация“ прибира от своите длъжници, въпреки че заплатите на юристите й са включени в цената на топлинната енергия, одобрена от КЕВР. По информация на обществения защитник над 15 млн. лева е събрало дружеството от юрисконсултски хонорари през 2015 г. чрез започнатите дела срещу 21 хиляди столичани.
В тези производства „Топлофикация“ е поискала минимум 300 лева пред съда, 350 лева пред частен съдебен изпълнител, дължими са и 300 лева по исковото производство. В същото време, от бизнес плана за развитие на дружеството, представен пред Столичния общински съвет става ясно, че „Топлофикация“ е платила около 3 млн. лв. на външни адвокатски кантори. От „Топлофикация“ не отговориха на омбудсмана, а се обясниха, че не били юридическо лице, задължено по Закона за достъп до обществена информация. Манолова подаде жалба срещу тях в съда, а съдиите отхвърлиха оправданията на мениджмънта на Топлото. Съдът посочва в днешното си решение, че след като е общинско дружество, това са обществени средства и „Топлофиция“ е плащала с общински пари хонорарите на юрисконсултите. Следователно изпълнителният директор на фирмата дължи отговори на въпросите на омбудсмана.
В своите оправдания ръководството на парното в София посочва, че ставало въпрос за търговска информация и лични данни на юрисконсултите, което се отхвърля от съда с аргумента, че исканата информация е от обществен интерес и не съдържа търговска тайна, а правата на въпросните юрисконсулти не са нарушени, тъй като никой не изисква ЕГН-та им, а само общите суми от техните възнаграждения. Решението на съда може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред ВАС.
Ето ги и десетте въпроса на Мая Манолова, на които сега „Топлофикация“ е задължена от Темида да й отговори. 1.Какъв е размерът на присъдените юрисконсултски възнаграждения по съдебни и изпълнителни дела, заведени от „Топлофикация София“ ЕАД за 2015 год.? 2. Колко от присъдените на Топлофикация за 2015 г. юрисконсултски възнаграждения са събрани, как са осчетоводени и как са разходвани? 3. Колко юрисконсулти са работили в дружеството през 2015 г. и какъв е размерът на трудовите им възнаграждения за същата година? 4. Какъв е размерът за 2015 г. на изплатените от дружеството заплати и допълнително материално стимулиране на юрисконсултите? 5. Какъв е размерът на средствата, изразходвани от дружеството за повишаване квалификацията на юрисконсултите и за предоставяне на здравословни условия на труд, в т.ч. материално-техническа обезпеченост за полагането му? 6. Какъв е броят на заведените срещу длъжници съдебни и изпълнителни дела през 2015 г.? 7. Какъв е размерът на внесените върху юрисконсултските възнаграждения данъци за 2015 г.? 8. Каква част от размера на присъдените за 2015 г. юрисконсултски възнаграждения са изплатени на юрисконсултите в дружеството? 9. Какъв е броят на сключените с адвокати договори за правна помощ и процесуално представителство за 2015 г. и какъв е размерът на възнагражденията, изплатени по тях? 10. По колко съдебни и изпълнителни дела през 2015 г. са ползвани адвокатски услуги?
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

'