Правителството реши, че от Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), която е част от групата на Световната банка, щели да помогнат на Министерството на образованието и науката (МОН) заразработване на „инструментариум за измерване на представянето на българското образование“.

Това стана възможно след като правителството одобри проект на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между министерството и банката, съобщиха от Министерския съвет.

Вицепремиерът Меглена Кунева е упълномощен да подпише документа, тъй като тя е и министър на образованието и науката.

Споразумението е резултат от подписания на 1 септември 2015 г. Меморандум за разбирателство между Правителството на България и МБВР за партньорство и подкрепа при усвояване на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.

Според предвидените дейности ще бъдат проведени до три технически семинара, свързани с използването на Мерки с добавена стойност в училищата (МДСУ) – инструмент за измерване на представянето на учебните заведения въз основа на резултатите от тестовете на учениците.

Очаква се да бъдат представени софтуерни решения и платформи за МДСУ, разработени във водеща европейска страна, и използването им от различни нива на управление.

По дейност „Показатели за представяне на училищата“ ще бъде направен преглед на световния опит и добрите практики при разработването и прилагането на системи за измерване на ефективността на училищата.

Ще бъде предложена и система от показатели за представяне на училищата, съдържаща методология за измерване и препоръки относно събирането на данни, съобщават от Министерския съвет.

News.bg