МОН отказва да разкрие имената на оценителите които одобриха мъжът да бие жената в учебника за VI клас

Тайна е кои са оценителите, препоръчали одобряването на учебника за шести клас, който съветва мъжете да бият жените си. Попитахме Министерството на образованието за имената им и получихме дълъг отговор, но без тях. В шестия урок („Възникване на исляма“) на новия учебник шестокласниците четат текст, който съветва мъжете да си взимат по 3-4 жени, да ги бият и да странят от тях, ако не се подчиняват. Преди да стигне до класните стаи, този учебник е бил прочетен и оценен от 7 души – оценители на съдържанието: един специалист в съответната научна област, един специалист по дидактика или по методика на обучението на съответния учебен предмет, съответно по начална педагогика или по предучилищна педагогика, един експерт от МОН или РУО и четирима учители.
Изискването за оценителите е заложено в Наредба 6 за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, а списъкът с тях се одобрява от ресорния министър със заповед. Всеки от тях е длъжен да даде мотивирана оценка на съответния проект за учебник/помагало, която трябва да завърши със заключението „Предлагам за одобрение“ или „Не предлагам за одобрение“. На тази база министърът одобрява или не одобрява изданията.
Те могат да не предложат одобрение, ако смятат например, че проектът нарушава наредбата, а тя изисква учебниците „да са съобразени с възрастовите характеристики на децата“. Нещо повече – чл. 12, ал. 3 гласи: „Познавателните книжки, учебниците и учебните помагала не може да съдържат текстове, които допускат дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, религия, образование, увреждане, произход, убеждения, обществено положение и имуществено състояние, както и всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна“.
Освен за имената на оценителите, попитахме МОН дали някой или някои от тях са предложили въпросният проект да не бъде одобряван, както и смятат ли всички те, че чл. 12, ал. 3 от наредбата е бил спазен. „При одобряването на цитирания учебник нито един от оценителите не е установил наличие на текстове, допускащи дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, религия, образование, увреждане, произход, убеждения, обществено положение и имуществено състояние, както и всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна“, се казва в отговора от пресцентъра на МОН.

Разследването е на журналисти от Offnews.bg. Източник: Offnews.bg Заглавието е на редакцията(бел.ред).
One thought on “МОН отказва да разкрие имената на оценителите които одобриха мъжът да бие жената в учебника за VI клас

  • 05.11.2017 at 9:40
    Permalink

    Трябва да заведем дело срещу хора допускащи такива текстове и не трябва да се бавим с това си действие, дори ако се наложи дело срещу България!

    Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

'