Либерализмът унищожава европейската идентичност
Либералната идеология е изворът на проблемите
Идеологически проблемът на Европа е либерализма, който се е превърнал в единствената идеология наложена на континента и цялото човечество от англосаксонският свят. Либерализмът признава единствено индивидуалната идентичност, забранявайки колективната и органичната идентичности. Стъпка по стъпка, тази идеология отрича религията, нацията и половата идентичност за да създаде индивиди, които са напълно освободени от всякакво органическо единство. Половете са ключов политически проблем, защото либералите настояват, че половата идентичност е избирателна и пожелателна. Те фанатично налагат виждането си, че полът е въпрос на избор по същият начин, по който в продължение на десетилетия настояваха, че това важи и за религията и националността.

Либералите смятат, че човек не се ражда "мъж" или "жена", а сам избира какво иска да бъде
Либералите смятат, че човек не се ражда „мъж“ или „жена“, а сам избира какво иска да бъде

Друга ключова точка за либералите е имиграцията

Либерализма отказва да признае религиозните или културните идентичности. Имигрантите не се смятат за носители на чужди идентичности, а за атомизирани индивиди, които не се различават по нищо от всички други хора, обитаващи либералните общества на Запада. Така либерализма унищожава всяка форма на колективна идентичност. Не на последно място, той унищожава европейската идентичност (с т.нар. теории за „толерантността“ и „човешките права“). Заедно с целенасоченото премахване на половата идентичност, либерализмът ускорява краят на органичните общества.

Новите "европейци", които либералите считат за атомизирани индивиди, които не се различават по нищо от нас
Новите „европейци“, които либералите считат за атомизирани индивиди, които не се различават по нищо от нас

 
Краят на Европа е „подсигурен“ именно, защото тя приема либерализма като своя собствена и единствена идеология.  Последната стъпка в развитието на тази идеология ще е целенасоченото отричане и неглижиране на колективната ни човешка идентичност. Добре дошли при транс-хуманизма! Това именно e, либералният дневен ред за бъдещето!

Либерализмът е нихилистична идеология. Той настоява за свобода от всеки вид колективна идентичност, но никога не предлага нещо позитивно. В миналото, когато той се съревноваваше с тоталитарните идеологии – комунизма и фашизма, либерализма беше атрактивна философия, защото изобличаваше характера и природата на тоталитаризма.  В същото време тоталитаризма се представяше за една по-добра алтернатива на либерализма.
Когато тоталитарните идеологии бяха победени (политически, военно и идеологически през 1945-та и 1991-ва), нихилистичната природа на либерализма се показа наяве. Това ще рече, че тази идеология може само да отрича. Той не може да потвърди и възприеме нищо позитивно, защото не e идеология на позитивната свобода (т.е. „свобода за….“), а идеология на негативната свобода (т.е. „свобода от….“). В миналото тези истини не бяха толкова ясни, колкото са днес.

Либерализмът се е превърнал в поредната тоталитарна идеология

В днешно време човек няма свободата да е нелиберален. Всеки трябва да е либерален. Човек може да си избере да бъде либерал от лявото, дясното и центъра, че дори и от крайните части на политическият спектър. За тях важното е, да сме някакъв вид либерали, независимо какви („десни“, „социалисти“, „леви“, „анархо-либерали“, „либерални марксисти“). Ако либералите ви нарочат, че не сте либерален, то вие сте свършен професионално и социално, и ще носите винаги етикета на „екстремист“ или дори „терорист“. Либералите могат да са толерантни, но само към „толерантните“. Ако вие не сте „толерантен“ (в либералният смисъл на думата), то вече сте нетолерируема личност.

Как можем да се опълчим на либералният тоталитаризъм?
През XX в. е имало две опции – комунизъм и фашизъм. Исторически и двете са се провалили, както политически, така и философски, икономически, военно и културно. В днешно време те съществуват само като симулакрум.
Това ще рече, че или са маргинализирани (съществуващи на ръба на обществото), или са манипулирани до степен, че да станат друга форма на либерализъм. Пример за първото е фашизма, а за второто са стереотипните либерал-комунисти(от постмодернисткия вид) на Западна Европа и САЩ, които не са нищо повече от банда анархисти и троцкисти, изявяващи се като поборници за правата на гейове и лесбийки. От друга имаме и либерал-фашистите, които служат на либерализма, като се борят за каузата си по начин, който дава различни изгоди на либералите (ислямо-фашистите например се използват като универсално плашило и дезинформация за хипер-либералните граждани на САЩ). Мое дълбоко вярване е, че не трябва да се обръщаме към първото, второто или третото издание на либерализма, марксизма или фашизма, а към една нова идеология, която аз наричам „четвърти път“. Разработил съм тази идея в книгата си „Четвъртата политическа теория“, която бе преведена на много езици.  Многократно съм подчертавал, че е първостепенно да се борим срещу либерализма, като го отречем и деконструираме. В същото време не трябва да правим това в името на „класата“, като марксистите или на „расата“ като фашистите, а в името на органическото единство на хората, социалната справедливост и истинската демокрация.

Либералите интерпретират демокрацията като господство на идеологически мотивирано малцинство, което тъпче колективната воля на народа. Ние вярваме, че трябва да се върне изначалният смисъл на думата „демокрация“. Той е ни повече, ни по-малко власт на органическото мнозинство, което споделя обща идентичност, т.е. власт на хората, като обединен исторически и културен колектив.

Автор:Александър Дугин е руски философ, съветник на президента Путин и основоположник на съвременната геополитическа школа на Русия. Това е част от негова статия поместена в изданието „Катехон:Геополитика и традиция“.

Превод и адаптация: Български Журналъ

loading…


2 thoughts on “Либерализмът унищожава европейската идентичност

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

'