Брутния външен дълг расте главоломно, България по стъпките на Гърция

В края на март брутният външен дълг е 34,7928 млрд. евро (75,1% от прогнозния БВП), като се повишил със 701,9 млн. евро (с 2,1%) спрямо края на 2015 г.
Тогава дългът беше в размер на 34,0909 млрд. евро (77,2% от БВП), показват данни на Българската народна банка.

Спрямо втория месец на годината външният дълг през март нарасна с 925 млн. евро. Това повишение на дълга се дължи основно на придобитите от нерезиденти ценни книжа от емитираните през март т.г. от Република България облигации на международните капиталови пазари, отбелязва БНБ.

Дългосрочните задължения в края на март са в размер на 27,2615 млрд. евро (58,8% от БВП и 78,4% от брутния външен дълг), като нарастват с 1,0531 млрд. евро (повишение с 4%) спрямо края на 2015 година, когато дългосрочните задължения бяха в размер на 26,2084 млрд. евро.

Краткосрочните задължения на България възлизат на 7,5313 млрд. евро (16,3% от БВП и 21,6% от брутния външен дълг), свивайки се с 351,2 млн. евро (понижение с 4,5%) спрямо края на миналата година, когато краткосрочните задължения бяха в размер на 8,6522 млрд. евро.

През първите три месеца на настоящата година извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са в размер на 1,035 млрд. евро (2,2% от БВП на страната) при плащания за 3,5399 млрд. евро (8% от БВП) година по-рано (през януари – март 2015-а).

Нетният външен дълг (разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи) в края на март е в размер на 5,3028 млрд. евро, като намалява с 1,5563 млрд. евро (понижение с 22,7%) спрямо края на 2015 година. Като процент от БВП нетният външен дълг на България възлиза на 11,4% в края на март 2016 година, намалявайки с 3,9 процентни пункта спрямо края на предходната година.

Георги Брандийски/dir.bg

One thought on “Брутния външен дълг расте главоломно, България по стъпките на Гърция

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

'