43 милиарда са депозирали домакинствата

В края на първото тримесечие на годината депозитите на домакинствата се увеличават на годишна база с 6 процента до 42.820 млрд. лева.
В същото време кредитите падат под 18 млрд. лева, съобщи БТА, като се позова на данни на Българската народна банка.

Депозити на домакинства и нефинансови предприятия

В края на март 2016 година депозитите на сектори „Нефинансови предприятия“ и „Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата/ (НТООД) са 11.153 млн. броя.

Депозитите в тези сектори намаляват с 2.2 на сто спрямо март 2015 г. при годишно намаление от 5.2 на сто в края на декември 2015 година.
Общият размер на депозитите в двата сектора e 60.253 млрд. лева и нараства със 7.3 на сто на годишна база при 11.3 на сто годишен ръст в края на декември 2015 година.

Депозитите на сектор „Нефинансови предприятия“ са 571 хиляди броя в края на март 2016 г., като броят им се увеличава с 4.7 на сто спрямо края на същото тримесечие на 2015 г. при годишен ръст от 3.8 на сто в края на декември 2015 година.

В края на първото тримесечие на 2016 г. тези депозити са в размер на 17.434 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 10.9 на сто при 18.7 на сто годишно повишение в края на предходното тримесечие.

В края на първото тримесечие на 2016 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 10.582 млн., като намалява на годишна база с 2.5 на сто при 5.6 на сто годишно понижение в края на декември 2015 година. Размерът на тези депозити е 42.820 млрд. лв. в края на март 2016 г., като нараства с 6 на сто на годишна база при 8.5 на сто годишен ръст в края на декември 2015 година.

Кредити на домакинства и нефинансови предприятия

Кредитите на сектори „Нефинансови предприятия“ и „Домакинства и НТООД“ са 2.721 млн. броя към края на първото тримесечие на 2016 година. На годишна база броят им намалява с 3.4 на сто при 2.6 на сто годишно понижение в края на декември 2015 година. Общият им размер e 48.132 млрд. лева, като се понижава с 2.2 на сто годишно в сравнение с 1.5 на сто годишно намаление към края на декември 2015 година.

Кредитите на сектор „Нефинансови предприятия“ са 137 хиляди броя в края на първото тримесечие на 2016 година. Броят им нараства на годишна база с 1.2 на сто в края на март 2016 г. при годишен спад от 0.4 на сто в края на предходното тримесечие. Размерът на тези кредити е 30.182 млрд. лева и се понижава с 2.5 на сто на годишна база в сравнение с 1.6 на сто годишно намаление в края на декември 2015 година.

В края на март 2016 г. броят на кредитите на сектор „Домакинства и НТООД“ намалява с 3.7 на сто на годишна база, като те достигат 2.585 млн. броя при 2.7 на сто годишно понижение в края на четвъртото тримесечие на 2015 година. Размерът им намалява на годишна база с 1.5 на сто, достигайки 17.951 млрд. лева при 1.3 на сто годишно понижение в края на предходното тримесечие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

'